Στο αστικό περιβάλλον η παρουσία πτηνών (κυρίως περιστέρια), αποτελεί πολλές φορές απειλή για την υγεία μας λόγω των τοξικών περιττωμάτων τους και των παράσιτων ξενιστών που μεταφέρουν.

Ο έλεγχος για την αποτροπή των περιστεριών, γίνεται με χρήση απωθητικών ακίδων, συρμάτινων ή διακριτικών πλαστικών πλεγμάτων, ειδικών απωθητικών σκευασμάτων ή συσκευών ήχων, ανάλογα με το χώρο και την ένταση προσβολής με γνώμονα και την αισθητική κάλυψη του χώρου.